Dersom du ikke er istand til å lokalisere pakken og du ikke har fått beskjed om at pakken ble lagt på et avtalt trygt sted,  vennligst kontakt vårt kundeserviceteam