Du kan skrive inn forskjellig regnings- og leveringsaddresse under betalingsprosessen. 

 

Vennligst merk: 

Dersom du endrer kun  leveringsaddressen, klikk vekk haken i boksen “regningsadressen er lik leveringsadressen” i bunnen på leveringsadresseskjemaet før du klikker oppdater.