Når du bestiller er det ikke mulig å sette et hentested som leveringsaddresse. 

Dersom det første forsøket på å levere pakken mislykkes, kan du endre leveringsaddressen for neste forsøk. 

Du kan også velge å ha pakken levert til en servicestasjon. Gå til leveringspartnerens hjemmeside for mer informasjon.