Det er ikke mulig å spesifisere hvilken dag  pakken sendes på